สสก.2 รบ. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรไทยกับต่างประเทศ ประจำปี 2567

วันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2567 นางทชาอร ลิมังกูร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรไทยกับต่างประเทศ ประจำปี 2567 ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนิน โครงการแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรไทยกับต่างประเทศ ประจำปี 2567 กับวิทยาลัยเกษตรกรรมโคอิบูจิ ประเทศญี่ปุ่น และ Korea 4-H Association (KFA) สาธารณรัฐเกาหลี ตามข้อตกลงของทั้ง 2 หน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างทักษะ ความรู้ด้านการเกษตรแก่สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มยุวเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ ผ่านการเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรและบริหารจัดการ ด้านการผลิตและการตลาดของประเทศญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลี โดยมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามโครงการ และสอบสัมภาษณ์ในระดับเขต ประเภทเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน จำนวน 2 ราย ประเภท สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร/เกษตรกรรุ่นใหม่/Young Smart Farmer (YSF) จำนวน 7 ราย
ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
   
   

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *