เชิญชวน เที่ยวงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีอันดับ 1 แห่งภูมิภาคเอเชีย ด้านกระบวนการผลิต แปรรูป และบรรจุภัณฑ์ PROPAK ASIA 12 – 15 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 – 18.00 น. ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

เชิญชวน เที่ยวงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีอันดับ 1 แห่งภูม…

Read More

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2567

    เอกสารไฟล์แนบประกาศ

Read More

สสก.2 จ.ราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเกษตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 3/2567

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนัก…

Read More

สสก.2 จ.ราชบุรี ประชุมพิจารณาสรุปผลการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2567

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนัก…

Read More

สสก.2 จ.ราชบุรี ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง และลงพื้นที่ตรวจการระบาดของหนอนหัวดำและแมลงดำหนาม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

26 พฤษภาคม 2567 ดร.วิชิต ปลั่งศรีสกุล ประธานคณะกรรมการข…

Read More