สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการส่งน้ำการเพาะปลูกพืชฤดูฝน (นาปี) ปี 2567 ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา

Read More

ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เรื่อง ผลการประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2567

เอกสารไฟล์แนบ

Read More

สสก.2 จ.ราชบุรี ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 คณะกรรมการคัดเลือกศูนย์จัดการศัตร…

Read More

สสก.2 รบ. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรไทยกับต่างประเทศ ประจำปี 2567

วันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2567 นางทชาอร ลิมังกูร ผู้อำนว…

Read More

สสก.2 จ.ราชบุรี ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเพื่อคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2567

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 คณะกรรมการคัดเลือกศูนย์จัดการศั…

Read More

สสก.2 จ.ราชบุรี ติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) จังหวัดกาญจนบุรี

27 มิถุนายน 2567 นางทชาอร ลิมังกูร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเ…

Read More

สสก.2 จ.ราชบุรี ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเพื่อคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2567

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 คณะกรรมการคัดเลือกศูนย์จัดการศั…

Read More

สสก.2 จ.ราชบุรี ติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) จังหวัดสุพรรณบุรี

26 มิถุนายน 2567 นางทชาอร ลิมังกูร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเ…

Read More