สสก.2 จ.ราชบุรี ประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

วันที่ 10 เมษายน 67 นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงาน…

Read More

สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมลงร่วมลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้โครงการส่งเสริมการจัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 9 เมษายน 2567 นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงา…

Read More

สสก.2 จ.ราชบุรี เตรียมความพร้อมการประกวดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2567

วันที่ 5 เมษายน 2567 นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงา…

Read More