สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและติดตาม การใช้จ่ายเงินรายได้จากการดำเนินงานส่งเสริมด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำ…

Read More

สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมประชุมวางแผนโครงการส่งเสริมการจัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพ ฯ ปี 2567

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยกา…

Read More

สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางจัดทำผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล และการแก้ไขผังแปลงฯ ของเกษตรกร ภายใต้โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำ…

Read More

สสก.2 รบ. ร่วมงานวันเก็บเกี่ยวถั่วเขียว KUML และเปิดตัวศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียว KUML ระดับชุมชน และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำ…

Read More

สสก.2 จ.ราชบุรี ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM) เพื่อกำหนดแผนจัดการความรู้ระดับเขต ปี พ.ศ.2567

นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเ…

Read More