สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการส่งน้ำการเพาะปลูกพืชฤดูฝน (นาปี) ปี 2567 ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา

Read More

ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เรื่อง ผลการประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2567

เอกสารไฟล์แนบ

Read More

ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เรื่อง ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2567

ไฟล์ประกาศผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 256…

Read More

เชิญชวน เที่ยวงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีอันดับ 1 แห่งภูมิภาคเอเชีย ด้านกระบวนการผลิต แปรรูป และบรรจุภัณฑ์ PROPAK ASIA 12 – 15 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 – 18.00 น. ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

เชิญชวน เที่ยวงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีอันดับ 1 แห่งภูม…

Read More

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2567

    เอกสารไฟล์แนบประกาศ

Read More

ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกการประกวดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ดีเด่นระดับเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

Read More

กรมส่งเสริมการเกษตร ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เชิญชวนยุวเกษตรกร เยาวชนเกษตร และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานยุวเกษตรกร สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ ประจำปี 2567 ของสมาคมยุวเกษตรกรสากลแห่งประเทศไทย (IFYE Thailand)

Read More