สสก.2 จ.ราชบุรี ลงพื้นที่สนับสนุนการถ่ายทอดสัญญาณ ในการฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ชุมชน หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปี 2567 รุ่นที่ 2 ณ จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 30 มกราคม 2567 นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักง…

Read More

สสก.2 จ.ราชบุรี ปฐมนิเทศเยาวชนเกษตรและพิธีเปิดการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมผู้นำเยาวชนเกษตร

วันที่ 29 มกราคม 2567 นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักง…

Read More

สสก.2 จ.ราชบุรี ถ่ายทำข่าวการประชาสัมพันธ์การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจังหวัดราชบุรี

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการ…

Read More

สสก.2 จ.ราชบุรี จัดเวทีเรียนรู้ Unit School ระดับเขต ครั้งที่ 1/2567 หัวข้อ “การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม Canva”

วันที่ 25 มกราคม 2567 นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักง…

Read More

สสก.2 รบ. เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2567

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยก…

Read More