ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี)

ประกาศ พนักราช เอกสารไฟล์แนบ

Read More

สสก.2 จ.ราชบุรี ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านพืช ระดับภูมิภาค ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2566

                        “””””””””””””””””””””””””””””””…

Read More

สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมประชุมทบทวนแนวทางการดำเนินการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเกษตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระดับ ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ

        ………………&#823…

Read More

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี)

ประกาศเรื่องรับสมัครคนขับรถ

Read More