สสก.2 จ.ราชบุรี ติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) จังหวัดกาญจนบุรี

27 มิถุนายน 2567
นางทชาอร ลิมังกูร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี
มอบหมายให้นายชิตพล เต็งเก้าประเสริฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการศพก. และรับทราบปัญหาการดำเนินงาน พร้อมทั้งแนวทางการขับเคลื่อน BCG Model ในศพก. โดยได้ลงพื้นที่จำนวน 2 จุด ได้แก่
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกิจกลุ่มเลี้ยงผึ้งบ้านแก่งปลากด) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่าย วิสาหกิจชุมชนบ้านหัวพงษ์) อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
   
   
   

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *