สสก.2 จ.ราชบุรี ขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการวิจัยและนวัตกรรมระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดกาญจนบุรี

24 มิถุนายน 2567
นางทชาอร ลิมังกูร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี
มอบหมายให้นางสาววันดี แสนประสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศและกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
ลงพื้นที่หารือร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีและสำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย เพื่อทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินโครงการ “แนวทางการพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) สู่การใช้ประโยชน์” ภายใต้โครงการการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการวิจัยและนวัตกรรมระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในการคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมและจัดทำแนวทางพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมร่วมกับเกษตรกรสู่การใช้ประโยชน์
ณ ศาลาอเนกประสงค์ ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
   
   

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *