สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินการคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับประเทศ ครั้งที่ 3/2567

วันที่ 14-15 มิถุนายน 2567 นางทชาอร ลิมังกูร ผู้อำนวยกา…

Read More

เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก จัดงานรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในระดับเขต

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 นางสาววริษฐา สงวนเสริมศ…

Read More