webmaster

สสก.2 รบ.ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ ปี 2567

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 นายสุริยะ คำปวง รองอธิบดีกรมส่ง…

Read More

สสก.2 รบ.ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานเพิ่มศักยภาพและพัฒนาคนทุกช่วงวัยในระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP)(ส่วนกลาง) ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 นายสุริยะ คำปวง รองอธิบดีกรมส่ง…

Read More

สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินการคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับประเทศ ครั้งที่ 3/2567

วันที่ 14-15 มิถุนายน 2567 นางทชาอร ลิมังกูร ผู้อำนวยกา…

Read More